De Chinese economie gaat de Russische achterna

De groei van de Chinese economische welvaart tijdens de jongste drie decennia is nog altijd een Wirtschaftswunder zonder weerga. In vergelijking met Rusland, de voormalige communistische buur, heeft China het uitzonderlijk goed gedaan. Het is altijd een beetje een raadsel geweest waarom, want beide zijn autocratieën. Onheilsprofeten wijzen erop dat China een gewone autocratie is…